Диаманти за шлайфане

Диаманти за шлайфане

Професионално изработени, консумативи за машините за шлайфане.

Диаманти за шлайфане, са механически обработени дааментени камъни изработени изцяло за нуждите на шлайфането.

Ние разполагаме с пълната гама на диамантите за шлайфане. Разделят се на няколко под категории:

- За мек бетон и за много мек бетон:

 • с едрина 20 - EX - SC  20 
 • с едрина 20 - EX - SSC  20
 • с едрина 40 - EX - SC 40

- За следно твърда бетонова настилка:

 • с едрина 20 - EX - GC 20
 • с едрина 40- EX - GC 40
 • с едрина 80- EX - GC 80
 • с едрина 150- EX - GC 150

- За твърда бетонова настилка:

 • с едрина 20- EX - HC 20
 • с едрина 40- EX - HC 40
 • с едрина 80- EX - HC 80
 • с едрина 150- EX - HC 150