Проектиране

Проектиране

Можем да отговорим на запитвания от всеки един аспект на строителството.

Високо клалифицирания екип, технологиите, материалите и не на последно място опита ни позволяват успешно да сътрудничим при изграждане на  всякакъв тип обекти:
•    Индустриални производствени помещения;
•    Енергетика – АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ВяЕЦ, трафопости, подстанции и др.
•    Петролни рафинерии
•    Хранитално – вкусова промишленост
•    Фармацевтика
•    Спортни съоръжения
•    Екологични обекти:  пречиствателни станции за  питейни и отпадни води, водохранилища и др.
•    Гаражи, паркинги, авто-сервизи
•    Закрити и открити спортни съоръжения
•    Здравни и фармацевтични заведения
•    Офис сгради, хотели, жилища, изложбени зали
•    Инфраструктура – пътища, гари, летища, пристанища
•    Инженерни обекти – мостове, тунели, язовири и др.