Подготовка на основата

Подготовка на основата

Преди полагане на подови покрития или репариане на бетонни подове е необходима специална мехнична подготовка.

Преди полагане на подови покрития или репариане на бетонни подове е необходима специална мехнична подготовка.

В зависимост от нуждите се прилага един от трите основни типа подготовка на основи, а именно :

  • Фрезоване :
  • Диамантено шлайфане;
  • Бластиране;

Фрезоване :

Обработката на основата чрез фреза има за цел да отстрани нестабилния повърхностен слой на бетонната основа с цел достигане на здрава основа.

Целта е да се премахнат всички ронещи се не здрави и не монолитно прилепвещи.

Най-често този метод се прилага при случаи на ронещи се бетонови повърхности предмет на репарация, изравняване на нива на основата или награпавяване за постигане на противохлъзгащи повърхности. По-рядко се прилага, но не се изключва и преди полагане на специални покрития.

Дълбочината на фрезоването може да варира от от няколко милиметра до 4 см.

Диамантено шлайфане :

Обработката по метода на диамантено шлайфане гарантира постигане на едно от най-високите нива на адхезия при полагане на последващи покрития.

Диамантеното шлайфане има за цел да отстрани евентулани покрития, отлагания отложени по повърхността, замърсявания, нестабилен повърхностен слой и циментово мляко. След обработката по този метод се постигна равна, здрава основа с  отворено пореста структура на бетона гарантираща необходимата адхезия при полагане на последващи покрития.

Диамантеното шлайфане е много подходящ метод за подравняване, заглаждане и полиране на бетонни подове. Чрез този метод се изпълняват т.нар. „полирани бетони“.

Методът включва отстраняване на повърхностния слой на бетона и отваряне структурата му в дълбочина. Нормално при шлайфането се влиза в дълбочина като се отстранява от повърхностния слой на бетона и структурата му става видима.

В крайния си вид завършената полирана бетонна настилка е здрава, равна и гладка с лъскав финиш, което я прави лесна за поддръжка и почистване.

Диамантеното шлайфане се извършва със специализирани сателитни шлайф машини оборудвани със съответния диамантен инструмент. Процеса се съпътства с постоянно прахоулавяне посредством свързване с подходящ индустриален прахоуловител.

Бластиране :

Бластирането като метод за обработката на основи, който  представлява дробинко струене - метални сачми с подбрана едрина се изстрелват към бетонната основа чрез силна въздушна струя. По този начин се отрстраняват евентулани покрития, отлагания отложени по повърхността, замърсявания, нестабилен повърхностен слой и циментово мляко. След обработката по този метод се постигна здрава основа с  отворено пореста структура на бетона гарантираща необходимата адхезия при полагане на последващи покрития.

Блатирането се ивършва със специализиран бластиращ апарат с метални съчми с подбрана едрина. Процеса се съпътства с постоянно прахоулавяне посредством свързване с подходящ индустриален прахоуловител.

Обработката по метода на бластиране гарантира постигане на едно от най-високите нива на адхезия при полагане на последващи покрития.

Обезпрашаване :

Обезпрашаването се извършва чрез специализиран индустриалeн вакуумен прахоуловител. Разполагаме с прахоуловители  от среден и от най-висок клас с капацитет от 1100 м3/ч.

Обикновено прахоуловителите работят успоредно с машините като се свързани непосредствено с тях посредством подходящ маркуч.

По този начин  улавяйки прахта в момента на шлайфане се прочистват порите на бетонната основа.

Обезмасляване :

Обезмасляването на замърсени и омаслени основи е метод, чрез който се отстранят замърсявания, мазни петна или други вещества , които биха могли да попречат на добрата адхезия. Извършва се посредством специализирани химически активни препарати.