ИПК Родина – гр. София

Инвеститор : „СК Арнаудов“  ЕООД – гр. Пловдив
Тип: Защитно епоксидно покритие и антистатична настилка
Изпълнител: Коникс Трейд ООД
Площ: 3390м2


Описание

Заданието на инвеститора бе да се изпълни защитно подово покритие и антистатична настилка. Със съдействито на Главния изпълнител – СК“Арнаудов“ ЕООД , колектиктива на „Коникс Трейд“ ООД положихме защитно тънкослойно епоксидно покрите  с цвят по RAL 7036 на площ от 2700м2, както и многослойна антистатична епоксидна саморазливна настилка с цвят по RAL 7015 с площ 690м2.