HCJ Delta Sinus Joint

HCJ Delta Sinus Joint

С представянето на Sinus Slide Joint, HCJ реши традиционните проблеми с пукнатини,
фуги, подове и техника за транспортиране на стоки (мoтокари, ел.колички, рич-трак и др.)
елиминирайки нуждата от скъпи и трудни ремонти.
Благодарение на нашите знания, опит и експертизи, ние от HCJ разработихме един уникален защитен продукт (предстоящ патент), който доведе до революционна промяна на пазара и поведението на потребителите водейки ги към нова ера в технологиите за индустриални подове.
С представянето на Sinus Slide Joint, HCJ реши традиционните проблеми с пукнатини, фуги, подове и техника за транспортиране на стоки (мoтокари, ел.колички, рич-трак и др.) елиминирайки нуждата от скъпи и трудни ремонти.
Sinus Slide Joint е в съответствие с Европейската директива 2002/44/EС касаеща излагането телата на работниците на вибрации и елиминира вечният проблем на опраторите на мотокари с болките в гърба и кръста.


HC Sinus Slide Joint работи по начин, по който не се усеща наличието на фуга в пода. Поради това го наричаме 100% безфугова дилатационна система. HC Sinus Slide Joint гарантира 100% безшоков и безвибрационен свободен трансфер, което до сега беше невъзможно. Тези характеристики са не само научно доказани и потвърдени, те са доказани на практика с
получените многобройни референции от доволни клиенти по целия свят.

Предимства:

•    Синусуидната форма на фугата и бетона осигуряват непрекъсната опора на минаващите колела без значение на посоката, размер и форма на колелото, поради което колелото има постояннен контакт с бетонния под. Този постоянен контакт създава плавен и безшумен трансфер на товара, в резултат на което липсва усещане за наличие на каквато и да било фуга в пода.
•    Повредите на пода и профилите/фугите за почти невъзможни тъй като причината за тези повреди е елиминирана (шоковете и вибрациите причинени от колелата на мотокарите когато преминават през профил или фуга);
•    Операторите на мотокари ще усетят безпрецедентното ниво на кофорт. Болките в гърба са едно от най-честите опалквания и причина за отсъствието им от работа. Нашият профил Delat Sinus Joint е в съответствие с изискванията на Европейската директива 2002/44/EC касаеща излагането телата на работниците на вибрации – просто защото няма вибрации;
•    Транспортната техника повече не е изложена на шокове и вибрации. Съответно по-малко износване на гуми, ще се избегнат скъпите ремонти и значително ще се удължави екслоатационния живот на техниката.
•    С Delta Sinus Joint колелата на мотокарите се плъзгат от едната бетонна плоча върху другата без никакъв шоков удар. При трaдиционнте профили колелата пропадат с удар в отвора на фугата, която ще се разрушава с всяко преминаване докато най накрая стане неизползваема и се наложи скъп и труден ремонт.
•    Стоките и материалите могат да се транспортират без никакви шокове и вибрации. Това е от изключителна важност при транспортиране на стоки чувствителни на вибрации – елекроника, химикали или други чувствителни на вибрации стоки. Мястото на работа вече не е само по-комфортно, но е и по-безопасно.
•    Инвестицията в Delta Sinus Joint е инвестиция в бъдещето на Вашия индустриален под. Направените малко по-високи начални разходи се възвръщат многократно за кратък срок спестявайки от резервни части, преждевременна смяна на гуми, скъпи ремонти на фуги, скъпи ремонти на пода, ремонти на техниката за транспортиране на стоките и най-накрая, но не на последно място спестеното ценно време

Техническа документация