Bostik SH QC

Bostik SH QC

Bostik SH QC е готов за употреба повърхностен втвърдител на циментова основа със съдържание на кварцoви и кoрундови агрегати и висококачествени екологични добавки. Полага се монолитно върху основи от пресен бетон.

Технически данни

Dmax (mm) 3
Цвят Сив, Зелен, Червен, Жълт
Обемно сухо тегло 1,60 кг/дм3
Устойчивост на натиск (28 дни) ~ 70 N/mm2
Температура на полагане между +5°C и +35°C
Износоустойчивост по Böhm 3 ≤ cm3 / 50 cm2

 


Области на приложение

 • Вътрешно и външно;
 • Подове изложени на тежки натоварвания;
 • Подове изложени на абразия;
 • Гаражи, паркинги, пътища и други
 • Хангари, индустриални и търговски складове;
 • Заводи;
 • Подземни коридори, метро станции
 • Газ-станции;
 • Товарни рампи и пристанища.

Свойства

 • Използва се чрез посипване върху пресен бетон;
 • Образува твърда повърхност без прахоотделяне.
 • Образува абразиво- и удароустойчива повърхност в сравнение с обикновения бетон;
 • Дълготрайна повърхност и устойчива на тежък трафик;
 • Увеличава непроницаемостта на бетона;
 • Без окисляване;
 • Лесен за почистване и поддръжка;
 • Пожароустойчив.

Техническа документация

SH QC BG