Fortedur

Fortedur

Fortedur съдържа специални видове цименти, пълнители, химически  добавки, специална добавка ASA и минимум 55% износоустойчиви агрегати (виж по долу табл.), като различните видове агрегати са за различни степени на износоустойчивост.

Технически параметри

Тип на продукта Fortedur 1010 Fortedur 1020 Fortedur 1025 Fortedur 1030

Пълнител обемно съдържание в суха смес

Кварцови пясъци 66,42% Синтеровани окиси 55,42% Синтер.окис + метален 27,71% + 27,71% Метални пълнители 56,5%
Устойчивост на натиск след 28 дни мин. 65 MPa мин. 70 MPa мин. 80 MPa мин. 80 MPa
Износоустойчивост според Böhm макс. 5,5 cм3 / 50 cм2 макс. 4 cм3 / 50 cм2 макс. 3 cм3 / 50 cм2 макс. 2,5 cм3 / 50 cм2
Износоустойчивост според BCA 0,05 мм 0,035 мм 0,025 мм 0,02 мм
Разход 3 – 6 kг / м2 3 – 6 kг / м2 3 – 6 kг / м2 3 – 6 kг / м2
Цвят / Цена 9 цвята / съгласно ценова листа 9 цвята / съгласно ценова листа 9 цвята / съгласно ценова листа 9 цвята / съгласно ценова листа

 


Използване на продукта

Fortedur е предназначена за направа на финишен слой на индустриални бетонни подове, при които се изисква висока износоустойчивост, както и устойчивост срещу удари и повишена устойчивост срещу проникване на течности (масла, разтворители и други). Fortedur се използва за повърхностна обработка на пресно положени бетонни подове.
В предлаганата система, състояща се от прахообразната смес Fortedur и специалното втвърдяващо покритие Fortecoat 1425 и 1426 се осигурява функционалната надеждност на продукта.

Особености на втвърдителната система

  • Добавката ASA (Anti-Shrinkage Agent) представлява специална добавка, съдържаща се в сухата смес (повърхностния втвърдител), която значително намалява образуването на фини пукнатини по повърхността на пода чрез осигуряване на по-висока стабилност на обема. По такъв начин крайният резултат от обработката на пода е по-впечатляващ и едновременно с това се подобряват неговите механични свойства..       
  • Чрез използваните много фини сферични частици MICROSILICA (amorphous silicon dioxide) в посипката се постига SILICA EFFECT, благодарение на който се намалява появата на шупли в повърхността на покритието и следователно се постига по-ниска степен на просмукване, по-висока устойчивост на мраз и корозия, повишаване на якостта (по отношение на натиск, огъване, износоустойчивост), както и по-висока компактност.
  • Повишаването на износоустойчивостта се постига чрез добавяне на агрегати с висока устойчивост на абразия, влизащи в състава на повърхностния втвърдител.
  • Fortecoat 1425, 1426 – е специално покритие, благодарение на пълната му съвместимост със сухия компонент на системата (посипката) представлява неделима част с нея, проявяваща се в съвършенното втвърдяване на слоя на пода и на неговото импрегниране срещу абсорбиране на масла и вода.

Техническа документация

FORTEDUR BG