Услуги

Възстановяване и саниране на бетонни конструкции

Възстановяване и саниране на бетонни конструкции

Предлагаме репариране на старата настилка според степента и зоните на увреждане и да ги защитим
Репариране на пукнатини

Репариране на пукнатини

Предлагаме поправка на стари и ново появили се пукнати, според конкретния случай.
Подготовка на основата

Подготовка на основата

Преди полагане на подови покрития или репариане на бетонни подове е необходима специална мехнична подготовка.
Проектиране

Проектиране

Можем да отговорим на запитвания от всеки един аспект на строителството.
Дизайн

Дизайн

Според конкретните задания изготвяме дизайн и оразмеряване на вашата настилка.

1 | 2