Видео

Полагане на шлайфана бетонова настилка

На това клипче сме искали да покажем нагледно начина на полагане на шлайфана бетонова настилка. Оказвайки мащабите на нашата работа, като професионалисти и качествено оборудване.


Полагане на индустриална подова настилка

На този клип може да видите полагане, подравняване и уплътняване на бетон със самоходен подравняващ и уплътняващ бетонополагач с въртящ се купол и телескопична стрела SOMERO Laser Screed. На база на дългогодишния ни опит и чудесния подбрания ни екип, виждаде как едновременно се извършват подготвка на основата за следвашия етап и в другия край се извършва полагане на повърхностния втвърдител или още така наречената посипка или топинг за бетони.


HCJ Cosinus and Sinus Joint

Thanks to the Sinus-Cosinus geometrical shaped form of the joint and the concrete, load transfer is not realized by the joint but by the floor itself. Each sinus corrugation on top is opposed by a cosinus corrugation underneath. These staggered arranged sinus corrugated steel plates shape small vertical reinforced concrete consoles over each other.
The load bearing of these columns determines the load bearing capacity of the complete floor.