Саморазливни подове

Саморазливните подове са предназначени за получаване на повърхности с висока механична и химическа устойчивост, съчетана с лесно почистване и поддръжка. Подходящи са за практически всички видове индустриални производства, включително хранително-вкусова промишленост, полиграфия, химическа промишленост, болници и лаборатории, гаражи, автосервизи, работилници, технически помещения, хранилища, складове и много други.
    Саморазливните подове на основата на епоксидна или полиуретанова смола притежават значими предимства - много добри механични характеристики, съчетани с устойчивост на широкспектърна химическа агресия, дълготрайност, устойчивост на абразия и корозия, удароустойчивост и устойчивост на термичен шок, съчетани с лесно почистване, липса на миризми по време на полагане и осигурена безопасност за околната среда и хората. Саморазливните дву- или три-компонентни смоли се полагат се с дебелини от 1 до 5-6 mm, съгласно производствените условия и изисквания на клиента. С голямото си разнообразие на цветове, включително избор на цвят по RAL на финишния слой, те са изключително подходящи за изпълнение на дизайнерски подове. Възможно е изпълнение на финишна епоксидна саморазливна настилка без разтворител с дебелина между 2–3 mm. След краят на полимеризацията и при пълно изсъхване се получава гладка повърхност с високи технически характеристики, добра равнинност и улеснена поддръжка и почистване.
    Саморазливните подове на циментова основа са подходящи за изпълнение на нивелиращ или финишен слой над бетонни настилки, при които се изисква висока степен на равнинност и много добро сцепление с основата. Продуктите се нанасят върху стабилизирани цимент-съдържащи основи при предварително осигурена по механичен път здрава и чиста повърхност. Този тип настилки осигуряват експлоатационните показатели при точно дозиране и правилно хомогенизиране на съставните материали с използване на професионална техника - електрически бъркалки с променливи обороти. След забъркване и хомогенизация сместа трябва да се положи в рамките на предписаното отворено време за работа, след което да се изчака технологичното време за набиране на якост.