ЕПОКСИДНИ ПОДОВЕ

Епоксидните подове са финишни безфугови полимерни системи, които са лесни за почистване и се прилагат най-често в случаи на изисквания за висока механична и химична устойчивост, съчетана с изискване за износоустойчивост.  Подходящи са за финишни настилки в болници, лаборатории, печатници, вскички видове индустриални производства, включително хранително-вкусова промишленост ( месопреработка, млекопреработка, заводи за напитки, консервни заводи, хлебозаводи, кухни), гаражи, работилници и технически помещения, хранилища, складове и др.
Епоксидните финишни систими  притежават предимства пред шлайфаните индустриални бетонни настилки (с или без повърхностен втвърдител) – най-вече свързани с повишена  са устойчивост в среди с различна алкалност и киселинност. Това ги прави много подходящи за хранително-вкусова промишленост, включително и заради високата си устойчивост към развитие на гъби и плесени, захари, киселини и содиев хлорид.
Епоксидните подове се предлагат в различни цветови гами спроред желанието на клиента. Може да бъдат изработени с гладък финишен завършек или с противохлъзгащ такъв. Предлагаме го във вариант на самонивелираща се двукомпонентна смола, като препоръчваме предваритална подготовка на съществуващата основа – най-често чрез диамантено шлайфане.

Последни обекти

от категория Продукти