Начало

КОНИКС ТРЕЙД разработва цялостни решения и продукти за индивидуални проекти и специфични нужди в сферата на строителството от водещи производители и специалисти.

В сферата на индустриалните подове разработваме решения, покриващи широкия диапазон от нужди във всички браншове на леката и тежката промишленост. Също така предлагаме и специални индустриални подови покрития, които се полагат изключително бързо на големи площи и са готови за експлоатация веднага след полагенто им.

КОНИКС ТРЕЙД оказва пълна подкрепа на клиентите си при определяне нуждите им. Оразмеряване и проектиране на фугови и безфугови индустриални бетонни настилки, както и конвенционални фугови индустриални подове. Консултиране клиентите при избора им на подходящо индустриално или декоративно подово покритие или настилка, което да отговаря на спецификите при всеки конкретен случай. Контролира и съблюдава спазване на технологията на работа при комплексно изграждане на нови или възстановаване на стари подове. Изработваме и строго индивидуални дизайнерски решения за декоративни подове.

Съвременни дизайнерски подови покрития

Подовите покрития в днешно време биват най-различни в зависимост от материала, приложението и дизайна си. Традиционните подови покрития като паркета и плочките, обаче все по-често отстъпват пред модерните саморазливни и декоративни покрития, които било то ценово съизмерими или с по-висока цена, имат неограничен набор от варианти и решения. Това практически дава възможност за индивидуализъм и уникалност на желания под.

Факта, че част от тях са типично индустриални подове или пък са специално разработени за дизайнерски декоративни такива, гарантира тяхната износустойчивост, дълготрайност и здравина.

Типовете декоративни подове могат да са саморазливни, “stone carpet”, топинги и микро-топинги, щамповани, полирани или комбинация от тях.